Gescheiden ouders

Schoolgids: En verder...

Hoe gaat RKBS de Horizon om met de berichtgeving richting beide ouders als het gaat om gescheiden ouderparen.

Natuurlijk hopen we allemaal dat een relatie héél lang duurt. “Tot de dood ons scheidt”, zegt de huwelijksambtenaar. In de praktijk blijkt dat dát toch ook wel eens anders loopt. 

Voor ons als school, is er maar één ding belangrijk; het belang van het kind. Het is voor het kind al vervelend genoeg dat de ouders niet samenwonen. Ouders doen er goed aan om aan het kind duidelijk te maken dat hij/zij er niets aan kan doen dat papa en mamma uit elkaar zijn. Het kind moet weten dat béide ouders heel erg veel van het kind houden, maar niet meer zoveel van elkaar. In het belang van het kind moeten ouders dan ook hele goede afspraken maken rondom bezoekrecht, inspraak in keuzes, zakgeld, cadeautjes etc etc. 

Uiteraard zijn beide ouders zeer nieuwsgierig naar de vorderingen van hun kind(eren). In principe vinden wij dan ook dat de ouders elkaar op de hoogte moeten houden van de vorderingen. Beide ouders zijn ook sámen welkom tijdens de rapportbesprekingen. De informatie die de school verstrekt wordt in principe gestuurd of meegegeven aan de ouder waar het kind woont. In zeldzame gevallen blijkt het niet mogelijk dat beide ouders tegelijk bij de leerkracht zijn voor de rapportbespreking. Zo’n bespreking zou uitlopen in een welles/nietes-spelletje met over en weer verwijten. In zó’n geval kan de “tweede” ouder, zijn of haar informatie verkrijgen via de directeur. De directeur kijkt of een tweede afspraak over hetzelfde kind bij de leerkracht in te passen is. 

U moet u realiseren, dat er in elke klas meerdere kinderen van gescheiden ouders (kunnen) zitten en dat veel dubbele afspraken een flinke investering in tijd voor de leerkracht betekent. Heeft de leerkracht geen tijd, dan zal de directeur u nader informeren. Een kopie van het rapport behoort altijd tot de mogelijkheden. Verder wijzen wij u er op, dat op onze schoolsite veel nieuws te vinden is over de school. Op de klassenpagina’s staat vaak extra info over wat er op school allemaal gaande is.

Tijdschriften

Schoolgids: En verder...

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een formulier, waarmee ze zich kunnen abonneren op een educatief jeugdblad, Okki, Bobo of Taptoe.

Klachten en problemen

Schoolgids: En verder...

Besturen hebben vanaf 1 augustus 1998 de wettelijke verplichting te beschikken over een klachtenregeling en dienen tevens een klachtencommissie in te stellen.

Gevonden voorwerpen

Schoolgids: En verder...

Alle gevonden voorwerpen worden naar onze concierge, in de personeelskamer, gebracht. Navraag kan dus daar gebeuren. Voorwerpen die te lang blijven liggen, krijgen een nieuwe bestemming.

Verjaardagen

Schoolgids: En verder...

De verjaardag van uw kind is een belevenis waar het al weken naar uitkijkt. We vieren die dan ook uitgebreid, de kleuters zelfs met een feesthoed!

[1] 2 3
Volgende 5 Items
Geen Adobe Flash Player geïnstalleerd.
Fout bij het ophalen van het nieuws:

FeedReader: No data found at URL "http://www.nu.nl/deeplink_rss2/index.jsp?r=Algemeen"