Hoe begeleiden wij uw kind

Schoolgids: Zorg vanuit de school

U vertrouwt uw kind voor minimaal acht jaar aan ons toe. Dat vertrouwen willen wij waar maken door uw kind goed te volgen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.

Grof vertaald wil dat zeggen dat we uw kind goed observeren en regelmatig testen op zijn of haar niveau. 

Testen doen we vanaf het prille begin. Dat klinkt zwaarder dan dat het is. We testen bijvoorbeeld of de kinderen de kleuren herkennen en kunnen benoemen, of ze begrippen kennen als groter, kleiner, boven etc.

Uiteraard worden de testen steeds moeilijker. De uitslag van een test kán zijn dat het kind mooi “met de lijn” mee loopt. Dan gaat het op cognitief (kennisgebied) gebied goed en gaan we lekker verder. Kinderen die erg hoog scoren verdienen ook de aandacht van de leerkracht. Immers, als een kind hoogbegaafd is, moet je het kind meer aanbieden. De geest moet niet lui worden, kinderen moeten uitdagingen blijven zien. Kinderen die gaten hebben in hun kennisniveau moeten extra uitleg krijgen. 

Uit bovenstaande tekst blijkt dat de onderwijsbehoefte per kind zeer verschillend kan zijn. Onze kinderen worden naast de methodetoetsen twee keer per jaar getoetst met CITO toetsen. We meten hiermee o.a. de onderwijsbehoefte. Afgesproken is dat voor kinderen met een D of E score een handelingsplan wordt gemaakt. De leerkracht gaat gedurende een afgesproken periode aan de slag om het het kind te helpen. Als dat niet voldoende lukt wordt een interne begeleider ingeschakeld. Blijft het probleem bestaan, dan wordt de hulp ingeroepen van externe deskundigen als de schoolarts, de onderwijs begeleidingsdienst etc. Je hoopt dat het nooit nodig is, maar het is fijn te weten dat het vangnet aanwezig is.

Logopedie

Schoolgids: Zorg vanuit de school

De logopedie op school wordt verzorgd door mevr. H.A. Sloots (juf Ria). In de eerste helft van het schooljaar worden de oudste kleuters onderzocht op stemgebruik, spraak-, taal en luisterfunctie.

Schoolarts

Schoolgids: Zorg vanuit de school

Wanneer uw kind 4 jaar is geworden neemt de Jeugd Gezondheids Zorg de zorgverlening van het consultatiebureau over: tussen het 4e en 19e jaar wordt een aantal onderzoeken en screeningen uitgevoerd...

Extra handen

Schoolgids: Zorg vanuit de school

Op school zijn er klassenassistentes, onderwijsassistentes en stagiaires aanwezig die ter ondersteuning van de groepsleerkracht activiteiten ondernemen met individuele leerlingen of groepjes leerlingen.

[1]
Geen Adobe Flash Player geïnstalleerd.
Fout bij het ophalen van het nieuws:

FeedReader: No data found at URL "http://www.nu.nl/deeplink_rss2/index.jsp?r=Algemeen"